Økt konkurransekraft gjennom AI-selskap

G64 Vekst investerer i Capeesh og får tilgang til teknologi og kompetanse innen kunstig intelligens (AI).

– Capeesh har kommet imponerende langt i bruken av kunstig intelligens for å løse det store kunnskapsgapet globalt. Vi ser frem til å følge vekstreisen til Capeesh, og ikke minst bidra med vår kompetente kapital, sier Ståle R. Bråtebekken, daglig leder i G64 Vekst.
Hamarregionen og Innlandet har de siste årene etablert seg som et nasjonalt tyngdepunkt innen utvikling av spill, VR- og AR-løsninger. Regionen har også en høy tetthet av selskaper innen medier og kommunikasjon, med potensielt stor overføringsverdi:


Opplæring gjort smart og morsomt

Capeesh kombinerer spillteknologi med kunstig intelligens for å konvertere eksisterende opplæringsmateriell til engasjerende og spillbasert opplæring. Plattformen har støtte for alle språk, og bygger dermed bro mellom arbeidsstyrketrening og språklæring.


– På vegne av hele teamet i Capeesh er vi stolte over å få G64 Vekst på eiersiden. Her får vi tilgang til kapital samt tjenester innen kommunikasjon og merkevarebygging. Dette blir avgjørende når vi nå går over i selskapets neste fase, sier Marie Jacobsen Lauvås, CEO i Capeesh.


Et strategisk virkemiddel

G64 Vekst er investeringsarmen til Kilde, og skal investere i virksomheter for å utfordre og videreutvikle gruppens strategiske posisjon.
– Denne investeringen er det første beviset på hvordan vi som eier tenker bredere i vår investeringsfilosofi. Gjennom Capeesh får vi tilgang på anerkjent kompetanse innen kunstig intelligens, som vi igjen kan innlemme i vår øvrige virksomhet. Til syvende og sist kommer dette kundene til gode, sier Magne Nordgård, konsernsjef i Kilde.


Kontaktpersoner

Marie Jacobsen Lauvås, CEO Capeesh AS, tlf. +47 92 40 94 39
Ståle R. Bråtebekken, daglig leder G64 Vekst AS, tlf. +47 41 51 81 50
Magne Nordgård, konsernsjef Kilde, tlf. +47 93 48 03 30

Om Capeesh AS

Capeesh kombinerer spillteknologi med kunstig intelligens for å konvertere eksisterende opplæringsmateriell til engasjerende og spillbasert læring med språkstøtte. Selskapet har base i Trondheim, Hamar og Oslo. Les mer på www.capeesh.com


Om G64 Vekst AS
G64 Vekst er «corporate venture capital»-selskapet til KildeGruppen AS. Gjennom G64 Vekst får virksomheter tilgang på kompetent kapital innen merkevarebygging, kommunikasjon og forretningsutvikling, sammen med profesjonelle tjenester innen HR, økonomi og finans. Les mer på www.g64.no.

Om Kilde
Kilde (formelt KildeGruppen AS) er en familie av selskaper og spesialister innen journalistikk, nyhetsformidling, kommunikasjon, teknologi og forretningsutvikling. Kilde er morselskapet i familien. Totalt teller gruppen ca 200 ansatte og har en årlig omsetning på rundt 300 millioner kroner. Det gjør Kilde til den største aktøren innen medier og kommunikasjon i Innlandet. Kilde er en aktiv samfunnsaktør, sterkt forankret i Innlandet med vårt lokale eierskap. Gjennom datterselskaper og merkevarer er selskapet en stor arbeidsgiver, sentral nyhetsformidler og viktig partner for næringslivet i regionen. Les mer på www.kilde.no.