Kilde og First Seed investerer i Fynd Reality

Gjennom det nyetablerte vekst- og utviklingsselskapet G64 Vekst går Kilde inn på eiersiden i Fynd Reality.

– Fynd Reality er en seriøs aktør innen ny formidlings- og læringsteknologi. Gjennom vår strategi ønsker Kilde å bidra til å bygge regionen og kontinuerlig utvikle og fornye oss selv. Her ser vi mulighet for begge deler, sier konsernsjef i Kilde, Magne Nordgård.

Kilde går inn i Fynd Reality AS gjennom sitt ferske investeringsselskap G64 Vekst. Investeringen gjøres i fellesskap med det regionale såkornfondet First Seed, og i tillegg har en rekke sentrale nøkkelansatte i Fynd valgt å investere ytterligere i selskapet. Totalt henter Fynd inn 6,5 millioner kroner i denne runden.

– Vi i Fynd Reality er meget godt fornøyd med å få med solide regionale eiere som Kilde og First Seed. Når selskapet nå satser videre globalt, vil denne investeringen styrke våre muligheter til å skalere mye raskere, forteller Knut Henrik Aas, CEO i Fynd Reality AS.

Nasjonalt tyngdepunkt


Hamarregionen og Innlandet har de siste årene etablert seg som et nasjonalt tyngdepunkt innen utvikling av spill, VR- og AR-løsninger. Regionen har også en høy tetthet av selskaper innen medier og kommunikasjon, med potensielt stor overføringsverdi:

– Fynd Reality har utviklet en sterk teknologiplattform for raskere læring og er godt posisjonert for skalering. Vi ser med stor interesse på hvordan VR- og AR-teknologi kan benyttes innen tilstøtende områder som nyhetsformidling og historiefortelling, og gleder oss til å starte samarbeidet, sier Ståle Bråtebekken, som nylig har tiltrådt som daglig leder i G64 Vekst AS.

Fra før deltar både Kilde og Fynd Reality i næringsklyngen VRINN, som teller et femtitalls bedrifter som samarbeider om bruk av VR, AR og «spillifisering» innen områder som trening og læring. Kilde har nylig vært gjennom en reposisjonering og navneendring, med store ambisjoner for fremtiden.


Kontaktpersoner


Magne Nordgård, konsernsjef i KildeGruppen AS, tlf. 934 80 330
Knut Henrik Aas, CEO i Fynd Reality AS, tlf. 934 00 154
Ståle Bråtebekken, daglig leder i G64 Vekst AS, tlf. 415 18 150
Endre Krogsrud, Investment Manager i First Seed AS, tlf. 959 81 383


Om Kilde
Kilde (formelt KildeGruppen AS) er en familie av selskaper innen medier og kommunikasjon med sterk forankring og eierskap i Innlandet. Total teller selskapet 150 årsverk med en årlig omsetning på rundt 300 millioner kroner, fordelt på virksomhetsområdene nyhetsformidling og kommunikasjon. Venture-virksomheten er skilt ut i et eget selskap, G64 Vekst AS. www.kilde.no.

Om Fynd Reality
Fynd Reality AS har siden 2017 vært leverandør av trenings- og læringsløsninger med bruk av VR (virtuell virkelighet) - og AR (utvidet virkelighet)-teknologi, og har store aktører som FN, Forsvaret og NATO på kundelisten. Selskapet teller 17 ansatte og har base i Innlandet. www.fyndreality.com.

Om First Seed
Såkornfondet First Seed er etablert av Sparebankstiftelsen Hedmark og Hedmark fylkeskommune. Fondet har en kapital på 100 millioner kroner og er et av de største regionale såkornfondene i landet. www.firstseed.no.

– Denne investeringen styrker våre muligheter til å skalere raskere, forteller Knut Henrik Aas i Fynd Reality, som her ønsker sine nye aksjonærer velkommen inn på eiersiden. Fra venstre: Håvard Røste (direktør teknologi og data, Kilde), Ståle Bråtebekken (daglig leder G64 Vekst), Knut Henrik Aas (CEO, Fynd Reality), Ronny Pedersen (styreleder, Fynd Reality) og Endre Krogsrud (investment manager, First Seed) (Foto: Fynd Reality)

G64 Vekst er et investeringsselskap som eies av Kildegruppen AS. G64 Vekst er et unikt tilbud til nyetableringer og små og mellomstore bedrifter som er klare for å ta det neste steget.

Gjennom G64 Vekst tilbys kapital, lokaler og kompetanse gjennom selskapene i Kilde. G64 Vekst er derfor noe mer enn et investeringsselskap. Hos G64 Vekst får virksomheter tilgang på kompetent kapital innen merkevarebygging, kommunikasjon og forretningsutvikling, sammen med profesjonelle tjenester innen HR, økonomi og finans. Les mer om virksomhetene til Kilde.